główna zawartość strony

APEL BURMISTRZA DO WŁAŚCICIELI PSÓW

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Krośniewice,

w ostatnim czasie dociera do nas bardzo dużo informacji na temat psów, które posiadając właścicieli, pozostają bez ich opieki. Mamy wiele zgłoszeń o psach, które zachowują się agresywnie względem mieszkańców oraz stwarzają zagrożenie na drodze. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i naszych czworonożnych przyjaciół, apeluję o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru. Wyjeżdżając z posesji zamykajmy bramy. Jeśli muszą być otwarte, to zabezpieczmy na ten moment psy, aby nie mogły wydostać się poza posesję. Sprawdźmy, czy ogrodzenia naszych posesji nie posiadają ubytków, które ułatwią zwierzętom ucieczkę z posesji. Wychodząc z psem na spacer, weźmy smycz. Przypominam, że posiadanie psa to ogromna odpowiedzialność. Pamiętajmy o swoich obowiązkach względem naszych zwierząt, które nakłada na nas prawo. Ponadto przypominam Państwu, że zgodnie z art.431 kodeksu cywilnego właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art.77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny.

!!!Apeluję do Państwa o rozwagę i odpowiedzialność. Zadbajmy o to, abyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie w naszej Gminie!!!

!!!Pilnujmy swoich pupili!!!

!!!Zabezpieczmy swoje domy i mieszkania, aby zapobiec ucieczce zwierzęcia!!!

!!!Nie stwarzajmy zagrożenia dla swoich sąsiadów, a także dla swoich zwierząt!!!

Gdzie zgłosić psa, który stwarza zagrożenie, bądź potrzebuje pomocy?

W przypadku, gdy znamy dane właściciela psa, zgłośmy ten fakt policji, która podejmie odpowiednie kroki. Jeśli mamy wątpliwości lub nie są znane nam personalia właściciela, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Krośniewicach.