główna zawartość strony

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Ankietowani będą wyłączenie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkańców, które zostały spisane w NSP2021.

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Więcej na Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniespis.gov.pl