główna zawartość strony

Bezpłatna kolonoskopia w Łodzi Przychodnie SALVE

Bezpłatne badania profilaktyczne realizowane w Łodzi w Przychodniach SALVE w ramach projektu UE pt. „Programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego" .

Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu łódzkiego w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w szczególności osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarach województwa nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego. Takie obszary noszą nazwę tzw. „ białych plam".

Chcemy dotrzeć z przekazem o tym ważnym profilaktycznym badaniu kolonoskopii do jak największej liczby osób w powiecie kutnowskim.

Zapisy na badanie tel.: 533-905-604

Badania wykonujemy w Łodzi

Korzyści dla uczestników to:

- bezpłatnie wydany preparat oczyszczający jelito,

- bezpłatne badanie kolonoskopowe,

- bezpłatna możliwość podania sedacji (znieczulenia ),

- refundowane są również koszty dojazdu

– szczegóły pod nr. tel. 533-905-604

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE w ramach programu przeznaczone jest dla osób:

- które uczą się/pracują lub zamieszkują powiaty: kutnowski, opoczyński, radomszczański, tj. obszary tzw. „białych plam",

- w wieku 50 – 65l., osoby niezależnie od wywiadu rodzinnego,

- w wieku 40–49l., osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia ( mama, tata, brat, siostra), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

- w wieku 25–49l. osoby z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej na podst. spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),

- w wieku 25-49l. osoby z rodziny z zespołem FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej - tylko pierwsze badanie w tej grupie osób).

Z programu badań nie mogą skorzystać osoby:

- z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego,

- które wykonały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

Szanowni Państwo dodam jeszcze, że realizujemy bezpłatnie operacje usunięcia zaćmy oraz operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego w ramach NFZ. Dostępne są krótkie terminy, hospitalizacje odbywają się w trybie planowym w pełnym zabezpieczeniu Covidowym – więcej informacji pod nr tel.: 575 503 112