główna zawartość strony

Bezpłatna kolonoskopia

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE w ramach w ramach projektu UE pt. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego” przeznaczone jest dla osób:

- które uczą się/pracują lub zamieszkują powiaty: kutnowski, opoczyński, radomszczański, tj. obszary tzw. „białych plam”,

- w wieku 50 – 65l., osoby niezależnie od wywiadu rodzinnego,

- w wieku 40–49l., osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia ( mama, tata, brat, siostra), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

- w wieku 25–49l. osoby z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej na podst. spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),

- w wieku 25-49l. osoby z rodziny z zespołem FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej - tylko pierwsze badanie w tej grupie osób).

 

Z programu badań nie mogą skorzystać osoby:

- z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego,

- które wykonały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

 

Zapisy na badanie tel.: 533-905-604

Od pn do pt w godz: 7:00 - 15:00

Badania wykonywane są do 30.09.2022 r.

 

Korzyści dla uczestników to:

- bezpłatnie wydany preparat oczyszczający jelito,

- bezpłatne badanie kolonoskopowe,

- bezpłatna możliwość podania sedacji (znieczulenia),

- refundowane są również koszty dojazdu – szczegóły pod nr. tel. 533-905-604