główna zawartość strony

„Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”

„Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” pod takim hasłem w całej Polsce trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zgodnie, z którym stowarzyszenie lub inna organizacja zamierzająca podjąć działalność w szkole, lub placówce przekazuje dyrektorowi – w postaci elektronicznej i papierowej – informację zawierającą w szczególności: opis dotychczasowej działalności; cele i treści, które mają być realizowane w szkole lub placówce; opis materiałów wykorzystywanych do realizacji tych celów. Udział w takich zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego, podpisu tego ucznia.

Podpisy będą zbierane od poniedziałku 22.05.2023 r. do piątku 26.05.2023 r. od godziny 16:00 do 18:00 na skwerku przy Placu Wolności w Krośniewicach.