główna zawartość strony

Ciepłe Mieszkanie

Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on, iż osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych z tytułem prawnym do lokalu, będą mogły skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła, stolarki okiennej oraz drzwi oddzielających od strefy nieogrzewanej, tylko i wyłącznie pod warunkiem wymiany w pierwszej kolejności nieefektywnego źródła ciepła.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Punktem „Czyste Powietrze” ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice w terminie do 14 października 2022 r., celem zgłoszenia chęci skorzystania z programu. Szczegółowe informacje odnośnie „Ciepłego Mieszkania” znajdują się na stronie: czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/