główna zawartość strony

Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań?

W związku z organizowanym w dniu 21 czerwca 2023 r. w ponad 20 państwach UE V Europejskim Dniem Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat możliwości zabezpieczenia nieruchomości, zwłaszcza domów i mieszkań przed włamaniami przekazujemy Państwu informację otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z broszurą informacyjną.