główna zawartość strony

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Wszystkim Krwiodawcom
składamy najszersze wyrazy
uznania za wielką szlachetność
i bezinteresowne działanie na rzecz
ratowania życia drugiego człowieka.

Życzymy Wam jak najwięcej zdrowia,
pomyślności oraz stałego poszerzania się
grona Honorowych Dawców Krwi.
 

Pragniemy, aby Wasza postawa
była wzorem do naśladowania
dla wszystkich.

Katarzyna Erdman

Burmistrz Krośniewic
wraz z pracownikami Urzędu
i jednostek organizacyjnych

 

Sławomir Kępisty

Przewodniczący RM w Krośniewicach
wraz z Radnymi, Sołtysami
i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

 

Krośniewice, 22 - 26 listopada 2020 r.