główna zawartość strony

Dotacje na tworzenie miejsc pracy - spotkanie online 19.05.2021 r.

Informujemy o spotkaniu online dot. dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli:

  • Podmiotów Ekonomii Społecznej,
  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność ekonomiczną,
  • organizacji pozarządowych planujących ekonomizację,
  • osoby fizyczne oraz osoby prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,
  • przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Termin spotkania: 19.05.2021 r. godz. 15:00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://tiny.pl/rv43s

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru, które znajdują się na stronie: www.opus.org.pl/owes-region-2021-2023,
w zakładce Środki na tworzenie miejsc pracy.