główna zawartość strony

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składam wszystkim pracownikom

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

serdeczne życzenia i wyrazy uznania

za wysiłek i zaangażowanie

w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Jednocześnie składam wyrazy podziękowania

oraz wyrazy uznania za odpowiedzialne podejście do trudności

i problemów życiowych mieszkańców naszej Gminy.

Życzę, aby każdy dzień przyniósł Wam zadowolenie

i satysfakcję z wykonywanej pracy zawodowej,

a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.