główna zawartość strony

Dzień Samorządowca 2021

Dzień Samorządowca

Wszystkim Samorządowcom
Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie
w działania na rzecz Gminy Krośniewice.

Życzymy Wam jak najwięcej
satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz samych sukcesów
w życiu prywatnym
i zawodowym.

Katarzyna Erdman
Burmistrz Krośniewic

Sławomir Kępisty
Przewodniczący RM
w Krośniewicach

Krośniewice, 27 maja 2021 r.