główna zawartość strony

[GCKSiR] Informacja dot. korzystania ze stadionu

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 kwietnia 2021r. przywrócono możliwość organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy oraz zajęć sportowych na obiektach sportowych na świeżym powietrzu przy zachowaniu limitu 25 osób. Od 19 kwietnia br. (poniedziałek) można więc korzystać ze stadionu.

Przepisy nadal nie pozwalają na prowadzenie usługowej działalności hali sportowej. Przedłużono też okres niedostępności siłowni dla odbiorców.

Ośrodek Kultury działa w ograniczonym zakresie.

Biblioteka Publiczna udostępnia księgozbiór na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Powyższe ograniczenia obowiązują do 25 kwietnia 2021 r.