główna zawartość strony

Granty sołeckie - remonty świetlic wiejskich

6 lipca do Krośniewic z dobrymi wieściami przyjechali Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak i Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła. Na spotkanie zaproszono także sołtysów i reprezentacje mieszkańców z sołectw Bielice, Kopy i Wychny. Nie zabrakło przedstawicieli Rady Miejskiej w osobach Przewodniczącego - Sławomira Kępistego oraz Radnej Pani Marioli Łukomskiej. Sołtysi, którzy wraz z Burmistrzem Krośniewic złożyli wnioski o przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na remonty świetlic wiejskich, otrzymali z rąk Marszałka symboliczne czeki na 10.000 zł.


Pan Robert Baryła pogratulował profesjonalnego przygotowania wniosków, uzyskania najwyższej oceny i maksymalnego dofinansowania tj. 3 x 10.000 zł. Na zakończenie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Zarządowi Województwa Łódzkiego, a obecnym na spotkaniu mieszkańcom sołectw z Gminy Krośniewice życzył powodzenia w realizacji dofinansowanych projektów. Poinformował także o zabezpieczonych przez Radę Miejską w Krośniewicach środków finansowych na wkład własny na potrzebę realizacji zadań. Po części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na słodki poczęstunek przygotowany przez Panie z trzech dofinansowanych sołectw.