główna zawartość strony

[GUS] Ważna zmiana dla użytkowników gospodarstw rolnych!

Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada. Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!