główna zawartość strony

Harmonogram odbioru odpadów (styczeń - marzec 2022 r.)

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów w miesiącach styczeń - marzec 2022 r.

Miasto

Harmonogram odpadów - miasto

Gmina

Harmonogram odbioru odpadów - 2022 - gmina

Miasto

Trasa nr 1 Prusa, Południowa, Wiosenna, Cicha, Norwida, Broniewskiego, Boczna, Wąska, Bema

Zmieszane odpady komunalne 4 stycznia 3 lutego 3 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 14 stycznia 14 lutego 14 marca
Opakowania z papieru i tektury 14 stycznia 14 lutego 14 marca
Opakowania ze szkła 27 stycznia 24 lutego 24 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 3 stycznia 2 lutego 2 marca

Trasa nr 2 Łąkowa, Zielona, Mickiewicza, Moniuszki, ks. J. Popiełuszki, Krótka, Kasztanowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Paderewskiego

Zmieszane odpady komunalne 10 stycznia 10 lutego 10 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 14 stycznia 14 lutego 14 marca
Opakowania z papieru i tektury 14 stycznia 14 lutego 14 marca
Opakowania ze szkła 27 stycznia 24 lutego 24 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 3 stycznia 2 lutego 2 marca

Trasa nr 3 Polna, Kwiatowa, Jaśminowa, Klonowa, Ogrodowa, Łęczycka, Słoneczna

Zmieszane odpady komunalne 12 stycznia 11 lutego 11 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 19 stycznia 18 lutego 18 marca
Opakowania z papieru i tektury 19 stycznia 18 lutego 18 marca
Opakowania ze szkła 28 stycznia 25 lutego 25 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 3 stycznia 2 lutego 2 marca

Trasa nr 4 Sikorskiego, Zachodnia, Słowackiego, Konopnickiej, Mazowiecka, Targowa, 3 Maja, Sienkiewicza

Zmieszane odpady komunalne 17 stycznia 16 lutego 16 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 19 stycznia 18 lutego 18 marca
Opakowania z papieru i tektury 19 stycznia 18 lutego 18 marca
Opakowania ze szkła 28 stycznia 25 lutego 25 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 3 stycznia 2 lutego 2 marca

Trasa nr 5 Plac Wolności, Kutnowska, Toruńska, Parkowa, Kolejowa, Poznańska, Błonie, Kościuszki

Zmieszane odpady komunalne 18 stycznia 18 lutego 18 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 19 stycznia 18 lutego 18 marca
Opakowania z papieru i tektury 19 stycznia 18 lutego 18 marca
Opakowania ze szkła 28 stycznia 25 lutego 25 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 3 stycznia 2 lutego 2 marca

Gmina

Trasa nr 6 Skłóty, Pomarzany, Szubina, Iwiczna, Kajew

Zmieszane odpady komunalne 11 stycznia 10 lutego 9 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 5 stycznia 4 lutego 4 marca
Opakowania z papieru i tektury 5 stycznia 4 lutego 4 marca
Opakowania ze szkła 13 stycznia 14 lutego 14 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 13 stycznia 14 lutego 14 marca

Trasa nr 7 Tumidaj, Teresin, Bardzinek, Pniewko, Kopy, Ostałów, Bielice, Franki, Raszynek, Suchodoły, Stara Wieś, Wychny, Nowe Jankowice, Kopyta, Jankowice

Zmieszane odpady komunalne 28 stycznia 28 lutego 28 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 17 stycznia 17 lutego 17 marca
Opakowania z papieru i tektury 17 stycznia 17 lutego 17 marca
Opakowania ze szkła 14 stycznia 16 lutego 16 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 14 stycznia 16 lutego 16 marca

Trasa nr 8 Cudniki, Głogowa, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie, Zalesie, Miłosna, Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zieleniew

Zmieszane odpady komunalne 5 stycznia 7 lutego 7 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 10 stycznia 10 lutego 10 marca
Opakowania z papieru i tektury 10 stycznia 10 lutego 10 marca
Opakowania ze szkła 25 stycznia 25 lutego 25 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 25 stycznia 25 lutego 25 marca

Trasa nr 9 Wola Nowska, Marynin, Luboradz, Godzięby, Nowe, Pawlikowice, Witów, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cygany

Zmieszane odpady komunalne 20 stycznia 21 lutego 21 marca
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 13 stycznia 15 lutego 15 marca
Opakowania z papieru i tektury 13 stycznia 15 lutego 15 marca
Opakowania ze szkła 26 stycznia 28 lutego 28 marca
Opakowania ulegające biodegradacji 26 stycznia 28 lutego 28 marca

Wysokość opłaty za odpady

Zgodnie z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieuchwałą nr XLIV/265/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

32 zł - zbiórka odpadów w sposób selektywny,

64 zł - stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2021 r.