główna zawartość strony

II Memoriał Gen. Mieczysława Rysia-Trojanowskiego

W dniu 26 listopada w Krośniewicach (sobota) o godz. 10.00 w Hali Sportowej GCKSiR w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a (wejście od ulicy Polnej) odbędzie się Turniej Strzelecki. Zawody sportowe są realizowane po raz pierwszy w ramach zadania publicznego wspartego ze środków Burmistrza Krośniewic. Organizatorem Turnieju Strzeleckiego – II Memoriału Generała Mieczysława Rysia-Trojanowskiego jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, a partnerami są GCKSiR w Krośniewicach, Liga Obrony Kraju w Kutnie i Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37”. Patronat honorowy nad turniejem objęła Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, a patronat medialny eKutno.pl.

Zawody są skierowane do mieszkańców gminy Krośniewice i mają na celu upamiętnienie i spopularyzowanie wśród społeczności lokalnej drugiego, obok Władysława Andersa, wybitnego wojskowego urodzonego w Krośniewicach. Zmagania zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych młodzież i dorośli. Zawodnicy będą strzelali z karabinka pneumatycznego z naciągiem bocznym, z celownikiem optycznym.

Aby wziąć udział w turnieju, należy się wcześniej zarejestrować. Deklaracja i regulamin do pobrania na stronie GCKSiR w Krośniewicach i na stronie organizatora oraz pod artykułem.

Wcześniejsze zgłoszenia są przyjmowane do 25 listopada br. w biurze kierownika hali sportowej w godzinach 8.00-20.00. Do zawodów strzeleckich można się zgłosić także w dniu zawodów, 26 listopada 2022 r. w godz. 9:30 - 10:00 w biurze zawodów.

Kontakt z biurem hali sportowej w sprawach zapisów i w sprawach organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 lub telefonicznie pod numerem 785 242 502 oraz z organizatorem zawodów pod numerem 785 417 056 w godz. 8.00-18.00.