główna zawartość strony

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniet.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) do dnia 31 maja 2022 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Krośniewice:

Łódzki Bank Spółdzielczy 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010