główna zawartość strony

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 111 ust. 7. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240, 535, 803) do dnia 30 września 2023 r. należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.