główna zawartość strony

Informacja w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wypełniony formularz, którego wzór można pobrać poniżej, należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno lub przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl.