główna zawartość strony

KONKURS PLASTYCZNY - KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Organizatorem konkursu plastycznego jest Burmistrz Krośniewic oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach (ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice).

Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu kartki bożonarodzeniowej zgodnej z zasadami niniejszego Regulaminu i służące promocji zdrowego stylu życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci przedszkolne

II kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

III kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

 

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie. W przypadku kategorii najmłodszych (przedszkolaki) prace mogą mieć charakter rodzinny, uczestnicy pozostałych kategorii (klasy I – III oraz klasy IV-VIII) zobowiązani są do wykonania prac samodzielnie.

 

Prace konkursowe należy składać wraz z oświadczeniem (w załączeniu do artykułu) w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (ul. Poznańska 5) w Sekretariacie Urzędu do 26 listopada 2021 roku do godziny 14.00

 

Laureat konkursu zostanie uhonorowany atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz otrzyma pamiątkowy dyplomy.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl, o wręczeniu nagród Organizator poinformuje telefonicznie.