główna zawartość strony

Wyniki - Konkurs profilaktycznych „STOP - UZALEŻNIENIOM”

Działająca w imieniu Burmistrza Krośniewic, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs profilaktycznych „STOP - UZALEŻNIENIOM” adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (klas I-VIII) działających na terenie Gminy Krośniewice.

W dniu 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej.

Do konkursu wpłynęło 45 prac plastycznych w poszczególnych kategoriach, każda z nich spełniała regulamin konkursu.

1. I kategoria – dzieci przedszkolne (2 prace plastyczne)

2. II kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej (wpłynęło 29 prac plastycznych)

3. III kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej (wpłynęło 14 prac plastycznych).

 

Komisja Konkursowa powołana w składzie:

 1. Maria Nowakowska – Przewodnicząca Komisji,
 2. Małgorzata Jędrzejczak – Sekretarz Komisji,
 3. Dariusz Bujalski – Członek Komisji,
 4. Bożena Komorowska – Członek Komisji,
 5. Aneta Lubasińska – Członek Komisji,
 6. Halina Orlikowska – Członek Komisji,
 7. Jan Pichalak – Członek Komisji,
 8. Jadwiga Rożnowska – Członek Komisji,
 9. Marcin Wiśniewski – Członek Komisji,
 10. Katarzyna Erdman – Członek Komisji.

Komisja Konkursowa obecna na posiedzeniu w dniu 14.06.2021 r. w składzie:

 1. Maria Nowakowska – Przewodnicząca Komisji,
 2. Małgorzata Jędrzejczak – Sekretarz Komisji,
 3. Halina Orlikowska – Członek Komisji,
 4. Jadwiga Rożnowska – Członek Komisji,
 5. Marcin Wiśniewski – Członek Komisji,
 6. Katarzyna Erdman – Członek Komisji.

Komisja dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła laureatów konkursu.

W kategorii I - dzieci przedszkolnych :

- miejsce I ex aequo – Jan Olesiński - Grupa Biedronki oraz Wiktoria Kędzierska - Grupa Biedronki z Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach

W kategorii II uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:

- miejsce I – Piotr Włodarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, klasa II C,

- miejsce II – Paulina Kamińska, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem, klasa III,

- miejsce III – Jolanta Konopińska, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem, klasa II,

Wyróżnienie:

- Martyna Stańczuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, klasa III A.

 

W kategorii III uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej:

- miejsce I – Zuzanna Lewandowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, klasa VIII C -

- miejsce II – Oliwia Wlazińska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, klasa VII C

- miejsce III – Wiktoria Starosta – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, klasa VII B

 

Wyróżnienia:

- Jan Marciniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, klasa VIII A

- Julia Nyckowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, klasa IV C

 

Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wręczeniu nagród.

 

 

Burmistrz Krośniewic oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dziękują wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w konkursie profilaktycznym.