główna zawartość strony

Konsultacje społeczne dotyczące nazwy ulicy w Krośniewicach

Burmistrz Krośniewic zaprasza mieszkańców Gminy Krośniewice do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krośniewice.

1. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy - działka nr ewidencyjny 922 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka działka 745 oraz 746 - koniec działka 778/43).

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie 3 stycznia 2022 roku do 14 stycznia 2022 r.

3. Zasięg konsultacji - uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krośniewice.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej oraz elektronicznej poprzez:

a) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego z zaznaczoną propozycją nazwy ulicy w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach;

b) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego z zaznaczoną propozycją nazwy ulicy poprzez pocztę elektroniczną : Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)krosniewice.pl;

c) wypełnienie formularza konsultacyjnego z zaznaczoną propozycją nazwy ulicy poprzez ankietę elektroniczną dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewice. 6. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. Zasady głosowania:

a) Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Krośniewice;

b) Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

  • został oddany przez osobę nieuprawnioną,
  • został oddany na nieprawidłowo wypełnionym formularzu (niezawierającym wszystkich danych, podpisu; na którym zaznaczono równocześnie dwie kratki przy każdym z pytań lub nie zaznaczono żadnej kratki).

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieAnkieta elektroniczna

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieFormularz konsultacyjny