główna zawartość strony

[KRUS] Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:

• w Szklarskiej Porębie,
• w Iwoniczu Zdroju,
• w Horyńcu Zdroju,
• w Kołobrzegu,
• w Jedlcu,
• w Świnoujściu.

 

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

• podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

• ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

Koszty związane z 21-dniowym pobytem i dojazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

 

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krus.gov.pl lub pod numerami tel.: (43) 824 14 18 i (43) 824 15 43.