główna zawartość strony

LI Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2021 r. poz. 1372,1834) zwołana zostaje XLVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 19 stycznia 2022 r. o godz. 1400 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniew sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg wniosków i petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 dla Gminy Krośniewice.
 6. Przyjęcie Protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 7. Przyjęcie Protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 8. Przyjęcie Protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 9. Przyjęcie Protokołu z XLVIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 10. Przyjęcie Protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.