główna zawartość strony

LXI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołana zostaję LXI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 28 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali OSPa przy ul. Targowej 15 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 dla Gminy Krośniewice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w gruncie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 856 obręb geodezyjny Krośniewice miasto.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach w okresie 1.01.2021 – 31.12.2021.

9. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

10. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

11. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad sesji.