główna zawartość strony

LXVI sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołana zostaje LXVI sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 25 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w sali OSPa przy ul. Targowej 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krośniewice.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców wody.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Krośniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krośniewic.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych za 2022 rok w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośniewice.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.