główna zawartość strony

Odwołanie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 58.2020 r. z dnia 17 kwietnia 2020 r. odwołał otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej