główna zawartość strony

Pani Monice Kaźmierskiej wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Taty

Pani Monice Kaźmierskiej Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Taty 

Pani Monice Kaźmierskiej Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Taty składają

Katarzyna Erdman Burmistrz Krośniewic wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

Sławomir Kępisty Przewodniczący RM w Krośniewicach wraz z Radnymi Rady, Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli