główna zawartość strony

Posiłek w szkole i w domu

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman informuje, że w dniu 8 marca 2023 r. w imieniu Gminy podpisała z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gmin w ramach 1 i 2 modułu programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wysokość dotacji jaką otrzyma Gmina, to kwota:

1. 270 969 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych;

2. 10 000 zł na dowóz posiłków.

Realizatorem zadania jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach.