główna zawartość strony

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3 ) dla ozonu w powietrzu.

Data wystąpienia: 13.09.2023 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 13.09.2023 r. do godz. 24.00 dnia 13.09.2023 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu w godzinach popołudniowych

Więcej informacji w załączniku niżej