główna zawartość strony

Projekt „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Informujemy o 6. NABORZE WNIOSKÓW do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”, który rozpocznie się za tydzień. Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej.

W ofercie znajduje się 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;

w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://arleg.eu/nabor-6/?fbclid=IwAR2_YEWMJ5PZIDhy7rHAePGseQ5bWkXZzrW_drpcxGsge28Kh_8p7hkgPxo