główna zawartość strony

PSONI Koło w Kutnie - informacja

Informacja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie:

JESTEŚMY DLA WAS JUŻ 30 LAT !

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK !!!

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR) dla dzieci z niepełnosprawnością od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY dla dzieci w wieku od 6 r.ż. z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną, znaczną oraz niepełnosprawnością sprzężoną, w celu rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

 

ODDZIAŁ REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY "NIEZABUDKA" dla dzieci i młodzieży do 25 r.ż. z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną, znaczną i głęboką oraz niepełnosprawnością sprzężoną, w celu realizacji obowiązku szkolnego.

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPRECJALNA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY dla dzieci do 24 r.ż. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną, w celu kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

PROJEKT 25 PLUS (finansowany przez PFRON) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w przeciągu ostatnich dwóch lat ukończyły OREW lub NSPdP.

 

ZESPÓŁ REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNY przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną po zakończeniu edukacji szkolnej.

 

WARSZTAT TERAPI ZAJĘCIOWEJ przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły edukację szkolną.

 

 

PROPONUJEMY UDZIAŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH M.IN. W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH WSPARCIA:

 • SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA,
 • MAGICZNY DYWAN,
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA,
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA W PRACOWNIACH:

  • KRAWIECKIEJ,
  • UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,
  • ARTERAPII,
  • GOSPODARCZO - GASTRONOMICZNEJ,
  • PLASTYCZNEJ,
  • RĘKODZIEŁA,
  • ŻYCIA CODZIENNEGO.

 • FIZJOTERAPIA,
 • WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE,
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA CYBER - OKO,
 • ZAJĘCIA CERAMICZNE,
 • REWALIDACJA,
 • SENSOPLASTYKA.

 

ZAPEWNIAMY:

 • MIŁĄ ATMOSFERĘ,
 • MAŁE, KAMERALNE GRUPY,
 • ZAJĘCIA DODATKOWE,
 • WYŻYWIENIE,
 • DOWÓZ NA ZAJĘCIA,
 • OPIEKĘ,POMOC I WSPARCIE.

 

Drogi Rodzicu. Przyjdź, zadzwoń, zapytaj!
99-300 Kutno, ul. 29 listopada 27, tel. 24 253 34 27
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://kutno.psoni.org.pl