główna zawartość strony

Publiczny Internet w Gminie Krośniewice

Gmina Krośniewice realizuje projekt „Publiczny Internet w Gminie Krośniewice” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

W ramach projektu zaprojektowano i utworzono 11 punktów dostępowych do Internetu

Bezpłatny Internet dla mieszkańców działa na następujących obszarach:

 1. Tereny rekreacyjne przy Przedszkolu Miejskim w Krośniewicach;
 2. Parking w okolicy cmentarza;
 3. Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach;
 4. Tereny przy Świetlicy Osiedlowej w Błoniu „Andersówka”;
 5. Skwer Miejski;
 6. Tereny siłowni zewnętrznej przy ul. Kwiatowej;
 7. Targowisko Miejskie;
 8. Biblioteka Publiczna w Krośniewicach;
 9. Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach;
 10. Gminne Centrum Kultury – Sala Ośrodka Kultury OSPa;
 11. Teren Boiska wielofunkcyjnego przy MGOPS.

Internet jest dostępny dla wszystkich osób bez żadnych wykluczeń. Sieć otwarta, SSID: „Publiczny Internet dla każdego”.

Przepustowość łącza 30Mb/s.

Dofinansowanie projektu z UE: 62841,13 zł

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieINFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU