główna zawartość strony

Ruszyły nabory wniosków WFOŚiGW - przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest

Od dzisiaj do 31.03.2023 lub do wyczerpania środków osoby fizyczne mogą składać do WFOŚiGW w Łodzi wnioski na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Od dzisiaj do 31.03.2023 lub do wyczerpania środków osoby fizyczne mogą składać do WFOŚiGW w Łodzi wnioski na:

➡️ przydomowe oczyszczalnie ścieków

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wfosigw.lodz.pl/.../976-ogloszenie-o-naborze-3

➡️ wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wfosigw.lodz.pl/.../975-ogloszenie-o-naborze-2

➡️ usuwanie wyrobów zawierających azbest

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wfosigw.lodz.pl/aktu.../974-ogloszenie-o-naborze