główna zawartość strony

Samorządowa Spółdzielna Energetyczna

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z propozycją podjęcia współpracy.

Wraz z naszymi partnerami przygotowujemy się do tworzenia Samorządowych Spółdzielni Energetycznych.

W pierwszym etapie do współpracy planujemy zaprosić około 100-120 Samorządów.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wbudowanie mini farm o wielkości 50 kWp które powstaną w bliskiej odległości od stacji TRAFO (najlepiej będzie jeżeli na obszarze jednostki Samorządu Terytorialnego powstanie kilka takich jednostek).

Całość tych przedsięwzięć pokrywamy z środków własnych przeznaczonych na to z naszego budżetu.

Kolejne kroki obejmować będą:

  • zwiększenie mocy do 150 kWp;
  • tworzenie Spółdzielni ( Spółdzielnia musi składać się z min 7 podmiotów np. Gmina, Szkoła, Przedszkole, Remiza; niewykluczone jest wstąpienie do Spółdzielni Firm i osób fizycznych);
  • powstanie elektrolizera wodoru;
  • dystrybucję wodoru/stacja wodorowa.

Tylko nowoczesne i przemyślane projekty spowodują obniżenie wydatków na energię oraz możliwość stałego kontrolowanie procesu powstawanie energii.

Innym z prowadzonych przez nas projektów jest pozyskiwaniem gruntów pod budowę Farm Fotowoltaicznych (farmy po wybudowaniu będą mogły również być uczestnikiem tych Spółdzielni).

Pod powyższe projekty poszukujemy gruntów do wydzierżawienia.

Jeżeli chodzi o projekt małych farm to minimalna powierzchnia ziemi to tylko 0,15 ha.