główna zawartość strony

"Sołectwo na plus" 2022 - Burmistrz Krośniewic podpisała umowy na przyznanie dotacji

W dniu 19 lipca 2022 r. Burmistrz Krośniewic - Katarzyna Erdman podpisała umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach "Sołectwo na plus".

Tym samym w czterech sołectwach: Szubsk Duży, Bielice, Nowe oraz Jankowice, zrealizowane zostaną lokalne projekty, z efektów których będą mogli korzystać mieszkańcy. Na każdy z nich pozyskano środki w kwocie 12 000,00 zł.

Informacje dot. programu: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022