główna zawartość strony

[Sołectwo na plus] Wsparcie finansowe małych projektów lokalnych w sołectwach

Burmistrz Krośniewic informuje, że Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie Krośniewice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021. Nasza Gmina otrzymała 40 000 zł w ramach programu „Sołectwo na plus”. Wsparcie finansowe posłuży do realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach. Oznacza to, że pozytywnie rozpatrzono aż 4 wnioski z naszych sołectw.

Kwotę po 10 000 zł otrzymają:

  • Sołectwo Szubsk Duży – na zadanie „Odświeżenie ścian sali głównej w świetlicy wiejskiej, utwardzenie terenu od strony podwórza z przeznaczeniem na utworzenie tarasu, wymiana drzwi wejściowych oraz wyposażenie świetlicy w nowe stoły”;
  • Sołectwo Wymysłów – na zadanie „Wydzielenie przedsionka w celu zmniejszenia strat ciepła(zakup szklanych drzwi dwuskrzydłowych), odświeżenie ścian”;
  • Sołectwo Nowe – na zadanie „Zakup stołu bilardowego z wymiennymi nakładkami do tenisa stołowego oraz gry cymbergaj + dodatkowe wyposażenie”;
  • Sołectwo Luboradz – na zadanie „Zakup lamp solarnych w celu poprawy bezpieczeństwa”.

Cieszymy się, że sołectwa z Gminy Krośniewice ponownie zostały docenione i uwzględnione w podziale środków finansowych. Warto wspomnieć, że w roku ubiegłym dotację otrzymały sołectwa Bielice, Kopy oraz Wychny.