główna zawartość strony

Usuwanie azbestu w 2022 r. - informacja o zrealizowaniu zadania

Gmina Krośniewice zrealizowała zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice w 2022 roku”.

Całkowity koszt zadania: 30 836,17 zł. brutto.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25 697,00 zł netto.

Zadanie obejmowało usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości z terenu gminy Krośniewice o łącznej masie 69,04 Mg w tym:

1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 15,85 Mg z 5 nieruchomości.

2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 53,19 Mg z 20 nieruchomości.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.wfosigw.lodz.pl