główna zawartość strony

[WFOŚiGW w Łodzi] Infolinie

Program Czyste Powietrze infolinie dla osób fizycznych w zakresie:

  • 22 340 40 80 - Zasad udzielania dofinansowania - Infolinia ogólnopolska
  • 42 208 20 91 - Zasad udzielania dofinansowania- Infolinia PPCP w Łodzi
  • 42 663 41 16 -  Infolinia dotycząca złożonych wniosków o dofinansowanie
  • 42 663 41 06 - Infolinia w zakresie wniosków o płatność i rozliczenia PPCP

Dla osób fizycznych w zakresie: PP Moja Woda, usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie, wapnowanie gleb - 42 207 14 80

Dla przedsiębiorców, JST, PJB, organizacji społ. i innych podmiotów instytucjonalnych w zakresie:

  • 42 663 41 18 - zasad udzielania dofinansowania inwestycji
  • 42 663 41 56 - zasad dofinansowania edukacji ekologicznej, zasad dofinansowania badań i programów