główna zawartość strony

XLV sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołana zostaje XLIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 28 października 2021 r. o godz. 1400 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniew sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krośniewice na lata 2021-2040 (z uwagi na dużą objętość załącznik jest do wglądu w Biurze Rady lub na platformie eSesja).
  6. Zamknięcie obrad sesji.