główna zawartość strony

Zakończyliśmy budowę strategicznej drogi w m. Krzewie

W dniu 13 czerwca 2022 r. Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman wraz z członkami Komisji dokonała odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie.” Zadnie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja dotyczyła budowy strategicznej dla Gminy Krośniewice drogi dojazdowej w miejscowości Krzewie do budowanego TERMINALA LĄDOWEGO DROGOWO – KOLEJOWEGO MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS zlokalizowanego przy linii kolejowej szerokotorowej Warszawa – Poznań.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna.

Zakres robót budowlanych objął budowę:

  • drogi o nawierzchni asfaltowej – długość 613 m i szerokość 7 m;
  • obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m;
  • zjazdów na terminal - nawierzchnia asfaltowa;
  • zjazdów na pola - kruszywo łamane; przepustów;
  • rowu jednostronnego; zbiornika odparowujący.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 548 670,20 zł, z czego 2 421 236,69 zł (95%) stanowiło dofinansowanie z Programu Polski Ład.Przypomnijmy sobie, jak wyglądało to miejsce przed budową drogi

Informacja o przyznaniu dofinansowania na budowę dróg w ramach Polskiego Ładu.
(03 listopada 2021 r.)