główna zawartość strony

Zmiana rozkładu jazdy autobusów szkolnych od dnia 30.01.2023 r.

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów i dzieci dojeżdżających do szkół i przedszkola,

W związku z podjętą decyzją we wrześniu 2019 r. o semestralnej zmianie rozkładu jazdy autobusu szkolnego przewożącego uczniów i dzieci do Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem i Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach oraz do Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach na godz. 8.00 na trasie:

  • Krośniewice – Pomarzany – Iwiczna – Szubina – Nowe
  • Skłóty – Witów – Szubsk Duży – Nowe
  • Pomarzany – Krośniewice
  • Perna – Kajew – Krośniewice,

uprzejmie Informuję, że z dniem 30 stycznia 2023 r. zmianie ulega rozkład jazdy autobusu szkolnego na ww. trasie.

Przedstawiam Państwu rozkład jazdy autobusu szkolnego na przedmiotowej trasie obowiązujący od dnia 30 stycznia 2023 r.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieRozkład jazdy

Z poważaniem

Burmistrz Krośniewic

Katarzyna Erdman