główna zawartość strony

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.


Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice

Polski Ład - inwestycja drogowa - informacje poniżej / obok

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej w południowo – zachodniej części gminy Krośniewice od miejscowości Bielice przez Wychny do Jankowic Nowych. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 3290 mb, szerokości 5,0 m, z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m, zjazdami na pola i nieruchomości o nawierzchni asfaltowej, przepustami oraz czyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejących obustronnych rowów na całej długości drogi.

Dofinansowanie: 3 228 908,47 zł
Całkowita wartość: 3 521 851,02 zł


Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice

Polski Ład - inwestycja w m. Krzewie - treść obok / poniżej

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje budowę strategicznej dla Gminy Krośniewice drogi dojazdowej w miejscowości Krzewie do budowanego TERMINALA LĄDOWEGO DROGOWO – KOLEJOWEGO MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS zlokalizowanego przy linii kolejowej szerokotorowej Warszawa – Poznań. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 613 mb, szerokości 7,0 m, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m, zjazdy na terminal o nawierzchni asfaltowej, zjazdy na pola z kruszywa łamanego, przepusty, rów jednostronny, zbiornik odparowujący.

Dofinansowanie: 2 421 236,69 zł
Całkowita wartość: 2 548 670,20 zł