główna zawartość strony

Flaga Unii Europejskiej |PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
   
Tytuł operacji:    „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach
    
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
   
Umowa o przyznaniu pomocy nr 00003-65171-UM0500014/17 z dnia 27 lutego 2018 r.
Cel operacji:    

 

rozwój gospodarczy gminy i promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach

    

Wskaźniki realizacji celu:

  • Targowiska - budowa - 1 szt.
  • obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów - budowa - 1 szt.