główna zawartość strony

Herb Krośniewic Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Herb Krośniewic Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Herb Krośniewic Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Herb Krośniewic Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

NGO - informacje | 17.08.2020

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Burmistrz Krośniewic ogłosił Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 104.2020 unieważnienie...

Czytaj więcej ... Unieważnienie otwartego konkursu ofert