główna zawartość strony

Herb Krośniewic Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022
herb Krośniewic Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrona i promocji zdrowia
herb Krośniewic Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
herb Krośniewic Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia