główna zawartość strony

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

 • tel. 24 - 355 - 71 -00,
 • w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112,
 • bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział: tel. 887 877 690. 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590Aktualności dotyczące epidemii COVID-19

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 kwietnia 2021r. przywrócono możliwość organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy oraz zajęć sportowych na obiektach sportowych na świeżym powietrzu przy zachowaniu limitu 25 osób. Od 19 kwietnia br. (poniedziałek) można więc korzystać ze stadionu.

Przepisy nadal nie pozwalają na prowadzenie usługowej działalności hali sportowej. Przedłużono też okres niedostępności siłowni dla odbiorców.

Ośrodek Kultury działa w ograniczonym zakresie.

Biblioteka Publiczna udostępnia księgozbiór na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Powyższe ograniczenia obowiązują do 25 kwietnia 2021 r.

KASA CZYNNA

Pn, Wt, Czw. 8:00 - 14:00
Śr. 8:00 - 15:00 Pt. 8:00 - 13:00

 

Wpłat można dokonać również
na konta urzędu

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
Podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010
Odpady komunalne: 05 9023 006 0000 0345 2000 0370

 

www.krosniewice.pl

gmina(at)krosniewice.pl

tel. 24 252 30 24

 

 

 

 

OD 12 KWIETNIA 2021 R. DO ODOWŁANIA
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

PROWADZI BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU WIZYTY TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

Pn, Wt, Czw. 7:30 - 14:30
Śr.7:30 - 15:30 Pt. 7:30 - 13:00

KORESPONDECJĘ KIEROWANĄ DO BURMISTRZA KROŚNIEWIC PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI ZAMIESCZONEJ PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO URZĘDU

W PRZYPADKU DOKUMENTÓW WIELOSTRONICOWYCH ZALECA SIĘ UMIESZCZAĆ JE W KOPERCIE

 

www.krosniewice.pl
gmina(at)krosniewice.pl
tel. 24 252 30 24

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. nieczynne są obiekty sportowe, w tym również infrastruktury zewnętrznej. Stadion Miejski w Krośniewicach wraz z obiektami zlokalizowanymi na jego terenie jest niedostępny dla użytkowników. Na podstawie powyższego rozporządzenia (rozdz. 3 §9 ust. 16) jedynie drużyny młodzieżowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZPN mogą prowadzić treningi i rozgrywki wynikające z kalendarza. Mecze muszą odbywać się bez udziału publiczności, z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych. Ośrodek Kultury działa w ograniczonym zakresie. Biblioteka Publiczna udostępnia księgozbiór na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Powyższe ograniczenia obowiązują do 9 kwietnia 2021 r.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in.

 • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
 • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie określonego terminu na dopełnienie formalności – obecnie można to zrobić w dowolnym czasie, a po wejściu w życie znowelizowanych przepisów termin na uzupełnienie braków będzie ściśle określony i po jego upływie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. W związku z tym Agencja prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.

Więcej informacji:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów (z 11 lutego br.) wprowadziło niewielkie zmiany dla działalności GCKSiR w Krośniewicach.

Przepisy nadal nie pozwalają na prowadzenie usługowej działalności hali sportowej. Przedłużono też okres niedostępności siłowni dla odbiorców.

Ośrodek Kultury działa w ograniczonym zakresie.

Biblioteka Publiczna udostępnia księgozbiór na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Powyższe ograniczenia obowiązują do 28 lutego.

W związku z wzrastającą liczbą zakażeń chorobą COVID-19 GCKSiR w Krośniewicach:

 • informuje, że Ośrodek Kultury OSPa i Biblioteka Publiczna w Krośniewicach będą nieczynne dla odbiorców w dniach 7 – 29 listopada br.
 • informuje, że do 15 listopada 2020r. nie będą odbywały się zajęcia Softballowego Klubu Sportowego.
 • zawiesza zajęcia sekcji tanecznych do końca listopada 2020 r.
 • zawiesza zajęcia w ramach projektu Łódzkie dla Seniorów Plus realizowane przez GCKSiR we współpracy z Łódzką Federacją Sportu. Zajęcia zawiesza się do 15 listopada 2020 r.

 

Od 20 października 2020 r. do dowołania biura MZGKiM oraz ZUK sp. z o.o.
nieczynne dla bezpośredniej obsługi interesantów.
Kasa MZGKiM również jest nieczynna do odwołania.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniemzgkim.pl

 

OD 20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH NIECZYNNY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniemgops.krosniewice.pl

Informacja dla mieszkańców - treść informacji w artykule [czerwona ramka, po środku u góry Herb Krośniewic, na w ramce biały napis www.krosniewice.pl]

Od 20 października 2020 do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach nieczynny dla bezpośredniej obsługi interesantów.

Telefoniczna obsługa pod nr tel. 24 252 30 24:
Pn - Czw. w godz. 7:30 -15:30, Pt w godz. 7:30 - 14:00

Korespondencję kierowaną do Burmistrza i Urzędu Miejskiego prosimy wrzucać do skrzynki zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu. W przypadku dokumentu wielostronicowego zaleca się umieszczać je w kopercie

Informacja dla mieszkańców - treść informacji w artykule [czerwona ramka, po środku u góry Herb Krośniewic, na w ramce biały napis www.krosniewice.pl]

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z tym, iż kasa w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach jest nieczynna, wszelkich wpłat prosimy dokonywać na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach:

 • podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010
 • odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370
Informacja dla mieszkańców - treść informacji w artykule [czerwona ramka, po środku u góry Herb Krośniewic, na w ramce biały napis www.krosniewice.pl]

W związku z komunikatem z dnia 17 października br. (źródło: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gov.pl) uszczegóławiającym informację o ograniczeniach w komunikacji publicznej zawiadamiamy, iż limity obowiązującego ograniczenia wykorzystywania miejsc siedzących do 50 % NIE DOTYCZĄ transportu uczniów do szkół i przedszkola w naszej gminie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r., wprowadzającego m.in. zakaz działalności siłowni w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach do odwołania zawiesza funkcjonowanie swojej siłowni.

ARiMR

Środa jest ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Tylko do środy rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie. Do tej pory wpłynęło ich ponad 182,5 tys.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.


Poprzedni komunikat

Baner- na białym tle napis POMOC DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19. Niżej pole uprawne, wyciągnięta dłoń trzymająca bankoty EURO. W prawym dolnym rogu logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

 • co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
 • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1 000 zł;
 • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł;
 • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
 • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 000 zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, gęsi – od 4 300 zł, indyki – od 8 600 zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 8 600 zł;
 • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami. Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy Otwiera program do wysyłania emailiinfo(at)arimr.gov.pl.

 

wku

Uwaga!!!

Zgodnie z decyzją Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych, od 15 czerwca br. zostają wznowione szkolenia rezerw osobowych.

Szkolenia organizowane są dla:

 • żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych, trwających jednorazowo i w sposób ciągły do 90 dni;
 • osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w formie służby przygotowawczej, trwającej nieprzerwanie do 3 miesięcy, przeznaczonej przede wszystkim na potrzeby korpusu szeregowych.

!!! Szkolenie skierowane jest dla ochotników, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, które straciły pracę z powodu pandemii #SARS-CoV-2. !!!

Uposażenie miesięczne za odbywanie ćwiczeń wojskowych dla szeregowego wynosi około !! 3500 zł !!, natomiast zasadnicze uposażenie dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawcza w korpusie szeregowych !! 1233 zł !!

Chętnych zapraszamy do kontaktu z WKU w Skierniewicach pod nr tel. 261-442-300.

Targowisko Miejskie w Krośniewicach otwarte zostaje w całości. Obowiązuje jednak inny porządek wjazdu na plac dla handlujących. Na teren targowy wjechać można tylko od ul. Poznańskiej. Podobnie jest z wyjazdem. Wjazd od ul. Targowej pozostaje zamknięty do odwołania. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach informuje, że od dnia 4 maja 2020 przywracamy pracę inkasentów dokonujących odczytów rzeczywistych wodomierzy i przepływomierzy w miejscach wymagających kontaktu z klientem. Prosimy o zachowanie maksimum bezpieczeństwa. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją rządu o planowanym uruchomieniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że rozważamy możliwość otworzenia tych placówek. Niemniej jednak z placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wobec powyższego komunikatu proszę o wypełnienie przedłożonego w załączeniu oświadczenia oraz dostarczenie go drogą elektroniczną

 1. Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach na adres: Otwiera program do wysyłania emailiprzedszkolekros(at)poczta.internetdsl.pl; lub
 2. Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem na adres: Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)sp-nowe.krosniewice.pl

w terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 12.00

Proszę dodatkowo zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które również przekazuję w załączeniu.

O ostatecznej decyzji poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz wyżej wymienionych placówek.

Z poważaniem
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

Załączniki:

 1. Zapoczątkowuje pobieranie plikuOświadczenie
 2. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOtwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN
 3. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf
 4. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji word

informacja

Do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach dostarczono 28 laptopów, które Gmina zakupiła dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt ten będzie służył uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Nowem do pracy zdalnej i nauki. Liczymy na to, że w okresie epidemii, zakupiony sprzęt wyrówna szanse uczniom w dostępie do zdobywania wiedzy, a nauczycielom usprawni pracę w domu.

laptopy

W związku z trwającym stanem epidemii, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie urzędu. Rekomendujemy w pierwszej kolejności korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP, e-mail (Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl) i kontakt telefoniczny ((24) 252 30 24 (centrala)).

 

Informacje będą udzielane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (Zgodnie z Zarządzeniem NR 52.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 49.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach od 6 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00)

Poniżej przedstawiamy z jakich możliwości mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy, aby dopełnić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

 

Informacje i druki dotyczące

 • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • Spraw meldunkowych

dostępne na stronie: www.obywatel.gov.pl

Informacje i druki dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce dla mieszkańców USCiSO Alkohol - zezwolenia.

Rejestracja zgonów

W przypadku śmierci bliskiej nam osoby musimy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument, który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności związanych z pogrzebem czy kwestiami dotyczącymi odszkodowań. Rejestracja zgonów to jedyna usługa, świadczona przez Urząd Stanu Cywilnego, która jest aktualnie realizowana poprzez osobistą wizytę petenta w Urzędzie.

Śluby

Śluby zaplanowane odbędą się w ustalonych terminach, przy udziale wyłącznie nowożeńców i ich świadków.

Odpisy aktu stanu cywilnego

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) realizowane będzie na podstawie wniosku przesłanego tradycyjną pocztą lub poprzez platformę E-PUAP.

 

Opłaty skarbowe można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: BS Krośniewice Nr konta 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie zgłoszono 88 wypadków przy pracy rolniczej.

Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne, jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności.

W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów bhp podczas prac w rolnictwie. Zasady bezpiecznej pracy przekazywane są rolnikom podczas szkoleń organizowanych przez pracowników KRUS. Jednak w ostatnim czasie, by zapobiegać rozwojowi epidemii koronawirusa, bezpośrednie działania prewencyjne zostały zawieszone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne KRUS.

Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech najliczniejszych grupach zdarzeń występujących w rolnictwie indywidualnym.

Przechodząc do zakładki Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz wszyscy hodowcy zwierząt znajdą porady na temat zasad bhp podczas pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Uzyskają odpowiedzi na szereg pytań, np. jak się zachować przy obsłudze zwierząt? Jakich urządzeń używać, by zwierzę nie zrobiło krzywdy podczas zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych? Oprócz tego w artykule wymienione są wymogi, jakie muszą spełnić budynki inwentarskie i środki ochrony osobistej, by praca ze zwierzętami była bezpieczna dla rolnika.

Z kolei w zakładce Rola rolnika, by upadku unikał zainteresowani znajdą informacje, jak ograniczyć ryzyko upadków, zwłaszcza na terenie podwórek i obejść, z drabin, z maszyn i ciągników, czy w budynkach inwentarskich. To tu rolnik dowie się o konieczności stosowania atestowanych drabin i bezpiecznego obuwia roboczego. Dodatkowo w materiałach znajduje się odnośnik do listy kontrolnej, którą mogą się posługiwać właściciele gospodarstw. Lista pozwala sprawdzić, jakie zagrożenia występują na terenie obejścia i co należy poprawić, by miejsce pracy nie sprzyjało upadkom.

Następna zakładka, Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz, przenosi rolnika do zasad bhp, które należy zachowywać podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Jest to szczególnie istotne, gdyż coraz większa liczba prac w rolnictwie jest zmechanizowana. Dodatkowo, wypadki z udziałem maszyn urządzeń powodują najgroźniejsze obrażenia u poszkodowanych. Stąd też nacisk, kładziony w materiałach na stosowanie osłon ruchomych elementów maszyn, zapoznanie się z instrukcjami obsługi urządzeń, właściwe zabezpieczeniu przewożonych ładunków czy dobrą koordynację prac przy zbiorach.

Na stronie Kasy dostępne są ponadto elektroniczne wersje broszur i ulotek, wyczerpująco opisujących pozostałe tematy z zakresu zasad bhp i zagrożeń występujących w pracy rolnika (zakładka: Broszury prewencyjne), a także film prewencyjny (zakładka: Film – Upadek to nie przypadek).

Z uwagi na zwiększenie liczby chorób zawodowych wywoływanych przez kleszcze zapraszamy do lektury broszury Borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, w której opisano zalecenia dla rolników, które pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze. Tymi sposobami są m.in. szczelne okrywanie ciała, czy stosowanie środków odstraszających owady (repelenty). W broszurze opisano również, jakie działania podjąć w przypadku, gdy znajdziemy wbitego w skórę kleszcza.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi do zdobywania wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie, z wykorzystaniem strony internetowej KRUS i zamieszczonych na niej materiałów informacyjnych. Liczymy, że w ciągu roku 2020 będziemy mogli powrócić do tradycyjnej formy szkoleń dla rolników, podczas których pracownicy Kasy będą mogli bezpośrednio omawiać z Państwem zagadnienia z zakresu bezpiecznej pracy na wsi.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej należy dokonywać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W okresie zagrożenia epidemiologicznego wypadek powinno się zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie – telefonicznie (tel. 24 251 04 15), za pośrednictwem poczty (Aleja ZHP 8, 99-300 Kutno) lub drogą elektroniczną (e-mail: kutno@krus.gov.pl). Zbyt późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania.

Na koniec pragnę przypomnieć raz jeszcze o konieczności przestrzegania przez wszystkich obywateli zaleceń władz sanitarnych w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, o konieczności wzmożenia opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz życzyć Państwu jak najwięcej zdrowia – szczęść Boże!

Tomasz Nowicki

dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi 

Targowisko miejskie od 2 kwietnia 2020 r. czynne przy zachowaniu nowych zasad:
3 klientów na 1 punkt handlowy! tj. liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Dyrektor ŁODR w Bratoszewicach informuje, że pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach nie przerywają pracy (sprawy będą załatwiane telefonicznie lub drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową). 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPełna treść komunikatu

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu.

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

 

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDane kontaktowe

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.

Należy wskazać, że chorzy na różne choroby zakaźne, np. grypę, najczęściej przebywają w miejscu swojego zamieszkania. Wytwarzane przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTreść komunikatu

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krośniewice, w związku z zagrożeniem koronawirusem, Burmistrz Krośniewic oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach w okresie od 19 marca 2020 r. do odwołania oferują pomoc osobom starszym w wieku 60+, niepełnosprawnym, samotnym, nie posiadającym rodziny (bliższej i dalszej) w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych oraz leków.

W dniach od poniedziałku do piątku, do godz. 10:00

 • 24 252 35 45
 • 723 626 248

będzie można zgłaszać zapotrzebowanie podając listę niezbędnych zakupów.

Dostarczenie zakupów nastąpi tego samego dnia co złożenie zamówienia, do godziny 15:00

Płatności za zakupy można dokonać tylko gotówką.

Zakupy spożywcze i higieniczne dokonywane będą w wybranych sklepach na terenie Krośniewic:

 • PPHU "SYLVAN" Anna Gralak ("abc"), ul. Kolejowa 25B
 • LEVIATAN Henryk Wolski, ul. Kościuszki 6
 • P.U.H. DAR-POL Dariusz Antczak, ul. Parkowa, ul. Południowa 15

Zakup leków w aptekach na terenie Krośniewic.

Dodatkowych informacji odnośnie szczegółów, sposobu przekazywania artykułów oraz zapłaty za zakupy można uzyskać pod ww. numerami telefonów

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. To numer 42 664 19 04

To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwoś

 • co do swojego stanu zdrowia,
 • do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów,
 • jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
 • czym jest nadzór epidemiologiczny,

oraz dla wszystkich którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2.

 

Wskazane numery będą czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.

+48 695422338 +48 663114439 +48 782236442
+48 782277228 +48 663154463 +48 665386932

W związku z Komunikatem Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania utrzymuje kontakt z interesantami na zasadach określonych poniżej:

Konsultacje Urzędnicze

Sekretariat Urzędu 24 355-70-50
Informacja 24 355-70-78
Doradca klienta, realizacja ofert pracy 24 355-70-71, 24 355-70-72, 24 355-70-75, 24 355-70-53
Szkolenia 24 355-70-53
Cudzoziemcy 24 355-70-74
Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy 24 355-70-69, 24 355-70-70
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 24-355-70-58
Staże 24-355-70-57
Przyjmowanie ofert pracy 24 355-70-55
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dodatki aktywizacyjne 24 355-70-61
Naliczanie i wypłata świadczeń 24 355-70-80, 24 355-70-81
Zaświadczenia - Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną: Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI. 24 355-70-77
Odwołania 24 355-70-82
Filia w Żychlinie 24 351-20-65, 24 351-20-64

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepraca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (/pupkutno/SkrytkaESP)

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres Otwiera program do wysyłania emaililoku(at)praca.gov.pl lub Otwiera program do wysyłania emaililokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie), bądź za pomocą fax-u 24 355-70-51 lub 24 351-20-64 (Filia w Żychlinie). Można również korzystać z poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno lub Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie ul. Barlickiego 15a 99-320 Żychlin.

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

Odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53 24 355-70-54 24 355-70-55 24 355-70-56
24 355-70-57 24 355-70-58 24 355-70-59 24 355-70-61
24 355-70-64 24 355-70-69 24 355-70-70 24 355-70-71
24 355-70-72 24 355-70-73 24 355-70-74 24 355-70-75
24 355-70-77 24 355-70-78 24 355-70-79 24 355-70-80
24 355-70-81 24 355-70-82 24 355-70-89 669101334
669101365 669101371 669101384 669101427
669101451 669101485 669101512 669101548
731770680 665654488 669502267 (Filia w Żychlinie) 669502134 (Filia w Żychlinie)

Sprawdzanie poczty elektronicznej,

Śledzenie informacji zamieszczanych na stornie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych

Zmiana sposobu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy - W okresie 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

Informacja dla pracodawców (Nabory wniosków)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że planowane w dniach od 23 do 27 marca 2020 r. nabory wniosków w ramach RPO WŁ:

 • na refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy,
 • na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • na staże

się nie odbędą.

 

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Starosta Kutnowski podjął decyzję o zamknięciu Urzędu dla interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie z dniem 16.03.2020 roku do odwołania. Powyższy stan dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu ( w tym Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Kontakt z Urzędem drogą elektroniczną lub pod nr. tel. stanowiący załącznik.

Sekretariat Starostwa 24 355-47-80, fax 24 355-47-84, starostwo@powiatkutno.eu
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 24 355-47-36
Referat Promocji i Informacji 24 355-47-36
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 24 355-47-87
Wydział Finansowy 24 355-47-93
Sekretarz Powiatu 24 355-47-40
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 24 355-47-37
Referat Bezpieczeństwo i Zarządzania Kryzysowego 24 355-47-31, 24 355-47-65, pczk@powiatkutno.eu
Wydział Geodezji i Kartografii 24 355-47-17
Referat Gospodarki Nieruchomościami 24 355-47-02
Wydział Komunikacji i Transportu 24 355-47-32, 24 355-47-57
Wydział Architektury i Budownictwa 24 355-47-68
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 24 355-47-53
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 24 355-47-56
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 24 355-47-86
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 24 355-47-35
Wydział Drogownictwa 24 355-7678
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24 355-47-50
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 24 355-70-50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 24 355-78-85

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

 

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc zarówno pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie prosi klientów Urzędu o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

Uwaga! Osoby chore wykazujące oznaki przeziębienia, grypy nie będą obsługiwane.

Każdą ewentualną wizytę w Urzędzie prosimy wcześniej potwierdzać kontaktem telefonicznym pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

 

24 355-70-50

sekretariat Urzędu

24 355-70-78

informacja

24 355-70-71

doradca klienta, realizacja ofert pracy

24 355-70-72

24 355-70-75

24 355-70-53

24 355-70-73

szkolenia

24 355-70-74

cudzoziemcy

24 355-70-69

rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy

24 355-70-70

24 355-70-58

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

24 355-70-57

staże

24 355-70-54

przyjmowanie ofert pracy

24 355-70-61

prace interwencyjne, roboty publiczne,

dodatki aktywizacyjne

24 355-70-80

naliczanie i wypłata świadczeń

24 355-70-81

24 355-70-77

zaświadczenia

Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną; Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI.

24 355-70-82

odwołania

24 351-20-65

24 351-20-64

Filia w Żychlinie

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:

Portal: www.praca.gov.pl

Portal: epuap.gov.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej PUP Kutno: /pupkutno/Skrytka ESP

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres:

e-mail: loku(at)praca.gov.pl

e-mail: lokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie)

bądź za pomocą fax-u:

24 355-70-51

24 351-20-64 (Filia w Żychlinie)

Można również korzystać z poczty tradycyjnej:

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a

99-320 Żychlin

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

 • odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53

24 355-70-54

24 355-70-55

24 355-70-56

24 355-70-57

24 355-70-58

24 355-70-59

24 355-70-61

24 355-70-64

24 355-70-69

24 355-70-70

24 355-70-71

24 355-70-72

24 355-70-73

24 355-70-74

24 355-70-75

24 355-70-77

24 355-70-78

24 355-70-79

24 355-70-80

24 355-70-81

24 355-70-82

24 355-70-89

669101334

669101365

669101371

669101384

669101427

669101451

669101485

669101512

669101548

731770680

665654488

669502267

(Filia w Żychlinie)

669502134

(Filia w Żychlinie)

 • sprawdzanie poczty elektronicznej,
 • śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych - ZMIANA SPOSOBU POTWIERDZANIA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY

 

W okresie 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.

Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

 

Informacja dla bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

 

Informacja dla podmiotów składających oświadczenia i wnioski na pracę sezonową dla cudzoziemców

 

W związku z wzrastającym zagrożeniem koronawirusem informujemy, że oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. należy składać i odbierać raz w tygodniu, w każdy poniedziałek.

Prosimy o uiszczanie opłat za:

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • zezwolenia na pracę sezonową za pośrednictwem podanego poniżej konta bankowego:

Bank Pekao SA nr 87 1240 3190 1111 0010 7742 5730

Kasa Urzędu nie będzie przyjmowała powyższych wpłat.

 

 

 

 

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc za-równo pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

Koronawirus - informacje dla seniorów

 • Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych - poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrywaniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.
 • Często myj ręce - używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dotykając nosa, lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa
 • Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków - do dezynfekcji używaj. np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - zachowaj co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Codziennie pij ok. 2 l płynów (najlepiej wodę).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie - posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych. Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/zdrowie) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl)

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 41.2020 z dnia 11 marca 2020 r. określił prewencyjne zasady związane ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju koronawirusa, w ślad za komunikatem Ministerstwa Zdrowia informujemy, że istnieje możliwość uzyskania telefonicznie kodu do e-recepty na leki wcześniej przepisane przez lekarza. Wystarczy zadzwonić do swojej przychodni, gdzie zostanie przygotowany kod e-recepty. Nie trzeba pojawiać się w przychodni osobiście i tym samym narażać się na dodatkowe infekcje.

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKomunikat Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w języku angielskim

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 

(Link do strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa)


(Link do strony Ministerstwa Zdrowia)

Ochrona przed koronawirusem

(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)


(Ministerstwo Zdrowia)


(Ministerstwo Zdrowia)


(Ministerstwo Zdrowia)