główna zawartość strony

Urząd Miejski w Krośniewicach informuje:

Przekazanie czujek czadu - na zdjęciu K. Erdman, K. Trzeciak, M. Łukomska, A. Dębska, K. Urbański i C. Jankowski Przekazanie czujek czadu Dyrektorowi MZGKiM w Krośniewicach

ważne Przekazanie czujek czadu Dyrektorowi MZGKiM...

Bezpieczeństwo | 30.11.2021

W dniu 29 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman wraz z Radnymi Miejskimi Mariolą Łukomską i Krzysztofem Trzeciakiem przekazała Dyrektorowi MZGKiM w Krośniewicach Cezaremu Jankowskiemu 31 czujek czadu.

Urządzenia...

Czytaj więcej ... Przekazanie czujek czadu Dyrektorowi MZGKiM w Krośniewicach
Herb Krośniewic Informacja w związku ze zmianą warunków atmosferycznych

ważne Informacja w związku ze zmianą warunków...

Ogłoszenia | 29.11.2021

Właściciele i administratorzy Posesji

INFORMACJA

Działając na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888, art. 5, ust. 1, pkt 4), przypominam, że: "Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu...

Czytaj więcej ... Informacja w związku ze zmianą warunków atmosferycznych