główna zawartość strony

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów


Miasto

Trasa nr 1 Prusa, Południowa, Wiosenna, Cicha, Norwida, Broniewskiego, Boczna, Wąska, Bema

Zmieszane odpady komunalne 04.01 03.02 03.03 01,15.04 05,19.05 02,15.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 14.01 14.02 14.03 14.04 16.05 15.06
Opakowania z papieru i tektury 14.01 14.02 14.03 14.04 16.05 15.06
Opakowania ze szkła 27.01 24.02 24.03 14.04 16.05 15.06
Opakowania ulegające biodegradacji 03.01 02.02 02.03 04,19.04 06,20.05 07,21.06
Zmieszane odpady komunalne 04,18.07 04,18.08 05,19.09 06,20.10 14.11 14.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 14.07 12.08 12.09 11.10 09.11 09.12
Opakowania z papieru i tektury 14.07 12.08 12.09 11.10 09.11 09.12
Opakowania ze szkła 26.07 26.08 26.09 26.10 28.11 28.12
Opakowania ulegające biodegradacji 01,15.07 01,17.08 02,16.09 03,14.10 02.11 05.12

Trasa nr 2 Łąkowa, Zielona, Mickiewicza, Moniuszki, ks. J. Popiełuszki, Krótka, Kasztanowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Paderewskiego

Zmieszane odpady komunalne 10.01 10.02 10.03 11,25.04 11,25.05 9,23.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 14.01 14.02 14.03 14.04 16.05 15.06
Opakowania z papieru i tektury 14.01 14.02 14.03 14.04 16.05 15.06
Opakowania ze szkła 27.01 24.02 24.03 25.04 25.05 28.06
Opakowania ulegające biodegradacji 03.01 02.02 02.03 04,19.04 06,20.05 7,21.06
Zmieszane odpady komunalne 07,21.07 08,22.08 08,22.09 10,24.10 15.11 15.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 14.07 12.08 12.09 11.10 09.11 09.12
Opakowania z papieru i tektury 14.07 12.08 12.09 11.10 09.11 09.12
Opakowania ze szkła 26.07 26.08 26.09 26.10 28.11 28.12
Opakowania ulegające biodegradacji 01,15.07 01,17.08 02,16.09 03,14.10 02.11 05.12

Trasa nr 3 Polna, Kwiatowa, Jaśminowa, Klonowa, Ogrodowa, Łęczycka, Słoneczna

Zmieszane odpady komunalne 12.01 11.02 11.03 12,26.04 12,26.05 13,27.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 19.01 18.02 18.03 20.04 18.05 20.06
Opakowania z papieru i tektury 19.01 18.02 18.03 20.04 18.05 20.06
Opakowania ze szkła 28.01 25.02 25.03 26.04 26.05 29.06
Opakowania ulegające biodegradacji 03.01 02.02 02.03 04,19.04 06,20.05 07,21.06
Zmieszane odpady komunalne 13,28.07 12,26.08 12,26.09 12,26.10 17.11 19.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 20.07 22.08 22.09 24.10 24.11 22.12
Opakowania z papieru i tektury 20.07 22.08 22.09 24.10 24.11 22.12
Opakowania ze szkła 29.07 31.08 30.09 27.10 29.11 29.12
Opakowania ulegające biodegradacji 01,15.07 01,17.08 02,16.09 03,14.10 02.11 05.12

Trasa nr 4 Sikorskiego, Zachodnia, Słowackiego, Konopnickiej, Mazowiecka, Targowa, 3 Maja, Sienkiewicza

Zmieszane odpady komunalne 17.01 16.02 16.03 14,28.04 13,27.05 10,24.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 19.01 18.02 18.03 20.04 18.05 20.06
Opakowania z papieru i tektury 19.01 18.02 18.03 20.04 18.05 20.06
Opakowania ze szkła 28.01 25.02 25.03 26.04 26.05 29.06
Opakowania ulegające biodegradacji 03.01 02.02 02.03 04,19.04 06,20.05 07,21.06
Zmieszane odpady komunalne 11,25.07 10,24.08 09,23.09 11,25.10 16.11 16.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 20.07 22.08 22.09 24.10 24.11 22.12
Opakowania z papieru i tektury 20.07 22.08 22.09 24.10 24.11 22.12
Opakowania ze szkła 29.07 31.08 30.09 27.10 29.11 29.12
Opakowania ulegające biodegradacji 01,15.07 01,17.08 02,16.09 03,14.10 02.11 05.12

Trasa nr 5 Plac Wolności, Kutnowska, Toruńska, Parkowa, Kolejowa, Poznańska, Błonie, Kościuszki

Zmieszane odpady komunalne 18.01 18.02 18.03 13,27.04 10,24.05 8,22.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 19.01 18.02 18.03 20.04 18.05 20.06
Opakowania z papieru i tektury 19.01 18.02 18.03 20.04 18.05 20.06
Opakowania ze szkła 28.01 25.02 25.03 26.04 26.05 29.06
Opakowania ulegające biodegradacji 03.01 02.02 02.03 04,19.04 06,20.05 07,21.06
Zmieszane odpady komunalne 08,22.07 09,23.08 07,21.09 07,21.10 18.11 20.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 20.07 22.08 22.09 24.10 24.11 22.12
Opakowania z papieru i tektury 20.07 22.08 22.09 24.10 24.11 22.12
Opakowania ze szkła 29.07 31.08 30.09 27.10 29.11 29.12
Opakowania ulegające biodegradacji 01,15.07 01,17.08 02,16.09 03,14.10 02.11 05.12

Gmina

Trasa nr 6 Skłóty, Pomarzany, Szubina, Iwiczna, Kajew

Zmieszane odpady komunalne 11.01 10.02 9.03 8,22.04 9,23.05 6,20.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 05.01 04.02 04.03 05.04 04.05 06.06
Opakowania z papieru i tektury 5.01 4.02 4.03 05.04 04.05 06.06
Opakowania ze szkła 13.01 14.02 14.03 12.04 11.05 09.06
Opakowania ulegające biodegradacji 13.01 14.02 14.03 12,27.04 12,26.05 13,27.06
Zmieszane odpady komunalne 06,20.07 05,19.08 05,19.09 05,19.10 09.11 08.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 06.09 03.08 01.09 04.10 03.11 01.12
Opakowania z papieru i tektury 06.09 03.08 01.09 04.10 03.11 01.12
Opakowania ze szkła 13.07 10.08 09.09 10.10 10.11 08.12
Opakowania ulegające biodegradacji 13,27.07 10,24.08 09,23.09 10,25.10 10.11 08.12

Trasa nr 7 Tumidaj, Teresin, Bardzinek, Pniewko, Kopy, Ostałów, Bielice, Franki, Raszynek, Suchodoły, Stara Wieś, Wychny, Nowe Jankowice, Kopyta, Jankowice

Zmieszane odpady komunalne 28.01 28.02 28.03 14,28.04 11,25.05 13,27.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 17.01 17.02 17.03 21.04 19.05 22.06
Opakowania z papieru i tektury 17.01 17.02 17.03 21.04 19.05 22.06
Opakowania ze szkła 14.01 16.02 16.03 08.04 10.05 07.06
Opakowania ulegające biodegradacji 14.01 16.02 16.03 08.04 10.05 07.06
Zmieszane odpady komunalne 14,28.07 16,30.08 15,29.09 17,28.10 21.11 21.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 22.09 23.08 21.09 20.10 22.11 19.12
Opakowania z papieru i tektury 22.09 23.08 21.09 20.10 22.11 19.12
Opakowania ze szkła 05.07 05.08 06.09 05.10 14.11 14.12
Opakowania ulegające biodegradacji 05,19.07 05,19.08 06,20.09 05,20.10 14.11 14.12

Trasa nr 8 Cudniki, Głogowa, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie, Zalesie, Miłosna, Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zieleniew

Zmieszane odpady komunalne 05.01 07.02 07.03 07,21.04 04,18.05 02,20.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 10.01 10.02 10.03 07.04 09.05 08.06
Opakowania z papieru i tektury 10.01 10.02 10.03 07.04 09.05 08.06
Opakowania ze szkła 25.01 25.02 25.03 22.04 23.05 23.06
Opakowania ulegające biodegradacji 25.01 25.02 25.03 11,25.04 10,24.05 10,24.06
Zmieszane odpady komunalne 04,18.07 04,18.08 01,15.09 03,18.10 09.11 07.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 08.07 08.08 08.09 07.10 07.11 07.12
Opakowania z papieru i tektury 08.07 08.08 08.09 07.10 07.11 07.12
Opakowania ze szkła 25.07 25.08 26.09 28.10 17.11 15.12
Opakowania ulegające biodegradacji 11,25.07 11,25.08 12,26.09 12,28.10 17.11 15.12

Trasa nr 9 Wola Nowska, Marynin, Luboradz, Godzięby, Nowe, Pawlikowice, Witów, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cygany

Zmieszane odpady komunalne 20.01 21.02 21.03 06,20.04 05,19.05 06,21.06
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 13.01 15.02 15.03 13.04 17.05 14.06
Opakowania z papieru i tektury 13.01 15.02 15.03 13.04 17.05 14.06
Opakowania ze szkła 26.01 28.02 28.03 29.04 30.05 30.06
Opakowania ulegające biodegradacji 26.01 28.02 28.03 15,29.04 16,30.05 13,30.06
Zmieszane odpady komunalne 07,21.07 08,22.08 08,22.09 10,21.10 15.11 13.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 12.07 11.08 13.09 13.10 16.11 13.12
Opakowania z papieru i tektury 12.07 11.08 13.09 13.10 16.11 13.12
Opakowania ze szkła 28.07 29.08 28.09 26.10 21.11 21.12
Opakowania ulegające biodegradacji 14,28.07 16,29.08 14,28.09 13,26.10 21.11 21.12

Miasto

Trasa nr 1 Prusa, Południowa, Wiosenna, Cicha, Norwida, Broniewskiego, Boczna, Wąska, Bema

Zmieszane odpady komunalne
12.0113.0213.03
06,20.0405,19.0505,19.06
05,19.0704,18.0804,18.09
04,18.1009.1107.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
10.0110.0210.03
07.0408.0505.06
04.0703.0804.09
02.1002.1104.12
Opakowania z papieru i tektury
10.0110.0210.03
07.0408.0505.06
04.0703.0804.09
02.1002.1104.12
Opakowania ze szkła
26.0127.0229.03
27.0429.0528.06
28.0729.0827.09
30.1029.1128.12
Odpady ulegające biodegradacji
04.0102.0202.03
03,17.0404,18.0501,15.06
03,17.0702,17.0801,15.09
02,16.1008.1106.12

Trasa nr 2 Łąkowa, Zielona, Mickiewicza, Moniuszki, ks. J. Popiełuszki, Krótka, Kasztanowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Paderewskiego

 Zmieszane odpady komunalne
12.0116.0216.03
13,17.0404,18.0501,15.06
03,17.0702,17.0801,15.09
02,16.1008.1106.12

 

 

 

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
10.0110.0210.03
07.0408.0505.06
04.0703.0804.09
02.1002.1104.12
Opakowania z papieru i tektury
10.0110.0210.03
07.0408.0505.06
04.0703.0804.09
02.1002.1104.12
Opakowania ze szkła
26.0127.0229.03
27.0429.0528.06
28.0729.0827.09
30.1029.1128.12
Odpady ulegające biodegradacji
04.0102.0202.03
03,17.0404,18.0501,15.06
03,17.0702,17.0801,15.09
02,16.1008.1106.12

Trasa nr 3 Polna, Kwiatowa, Jaśminowa, Klonowa, Ogrodowa, Łęczycka, Słoneczna

Zmieszane odpady komunalne
19.0120.0220.03
13,27.0412,26.0513,27.06
13,27.0710,24.0808,22.09
09,23.1016.1114.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
24.0124.0224.03
25.0425.0523.06
24.0723.0825.09
25.1027.1127.12
Opakowania z papieru i tektury
24.0124.0224.03
25.0425.0523.06
24.0723.0825.09
25.1027.1127.12
Opakowania ze szkła
27.0128.0230.03
28.0430.0529.06
31.0730.0828.09
31.1030.1129.12
Opakowania ulegające biodegradacji
04.0102.0202.03
03,17.0404,18.0501,15.06
03,17.0702,17.0801,15.09
02,16.1008.1106.12

Trasa nr 4 Sikorskiego, Zachodnia, Słowackiego, Konopnickiej, Mazowiecka, Targowa, 3 Maja, Sienkiewicza

Zmieszane odpady komunalne
18.0117.0217.03
11,24.0410,24.0512,26.06
12,26.0709,23.0811,25.09
10,24.1017.1118.12
Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
24.0124.0224.03
25.0425.0523.06
24.0723.0825.09
25.1027.1127.12
Opakowania z papieru i tektury
24.0124.0224.03
25.0425.0523.06
24.0723.0825.09
25.1027.1127.12
Opakowania ze szkła
27.0128.0230.03
28.0430.0529.06
31.0730.0828.09
31.1030.1129.12
Opakowania ulegające biodegradacji
04.0102.0202.03
03,17.0404,18.0501,15.06
03,17.0702,17.0801,15.09
02,16.1008.1106.12

Wysokość opłaty za odpady

Zgodnie z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieuchwałą nr XLIV/265/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

32 zł - zbiórka odpadów w sposób selektywny,

64 zł - stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2021 r.


Rachunek bankowy

Opłaty za odpady prosimy kierować na numer rachunku bankowego: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370Odbiór odpadów

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel. (24) 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.


PSZOK

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM).

Do ww. punktów można dostarczać następujące odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 7:00 - 15:00.

Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku (Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów)

Zbieranie odpadów z gospodarstw rolnych

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem odpadów z gospodarstw rolnych (m.in. zużyte folie po kiszonkach, sianokiszonkach; worki po nawozach sztucznych, sznurki, i worki typu big-bag):

 1. PHU „SO-MASZ” S.C. Janusz i Krzysztof Socha,
  ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask,
  tel.: 43 675-15-35, 663-536-002,
  e-mail: Otwiera program do wysyłania emailisomasz.pl(at)gmail.com

Opony rolnicze:

 1. Grupa RECYKL S.A
  ul. Letnia 3 63-100 Śrem
  tel. 667-955-563

Odbiór odpadów odbywa się za opłatą.


Apteki

Wykaz aptek na terenie Gminy Krośniewice:

 1. Apteka „Twoje Zdrowie” M. Maciejewska S p. j.
  ul. Kolejowa 8, 99-340 Krośniewice
  tel. (24) 25 24 58

 2. Apteka Henryka Kucharska – Rose
  ul. Kolejowa 23B, 99-340 Krośniewice
  tel. (24) 25 23 028

 3. Apteka Elfarm 5
  ul. Poznańska 18/20, 99-340 Krośniewice
  tel. (24) 25 10 097

Jak segregować odpady? Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Informacja - treść poniżej
Informacja - treść poniżej

Metale i tworzywa sztuczne

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);
 • opakowania po środkach czystości (np. po proszkach do prania),
  kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów);
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;
 • puszki po napojach, sokach i konserwach;
 • folię aluminiową;
 • metale kolorowe;
 • kapsle, zakrętki od słoików.

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością;
 • opakowania po lekach i zużytych artykułów medycznych;
 • opakowania po olejach silnikowych;
 • części samochodowych;
 • życie baterii i akumulatorów;
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach z zawartością;
 • zużytego sprzętu RTV/AGD.

 

Papier

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę;
 • katalogi, ulotki, prospekty;
 • gazety i czasopisma;
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
 • zeszyty, książki;
 • papier pakowy;
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią;
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
 • kartonów po mleku i sokach;
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapet;
 • pieluch jednorazowych i podpasek;
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych;
 • ubrań.

 

Szkło

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności, w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;
 • szkła okularowego;
 • żarówek i świetlówek;
 • reflektorów;
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych.
 • luster;
 • szyb okiennych i zbrojonych;
 • monitorów i ram telewizyjnych;
 • termometrów i strzykawek.

 

BIO

Wrzucamy:

 • obierki, odpadki warzywne i owocowe;
 • drobne gałązki drzew i kwiatów;
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty;
 • trociny i kory drzew;
 • fusy po kawie i herbacie

Nie wrzucamy:

 • ziemi i kamieni;
 • popiołu;
 • kości i ości;
 • odchodów zwierząt;
 • płyt wiórowych i pilśniowych.

 

Zmieszane

Wrzucamy:

 • ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne;
 • papier lakierowany i powleczony folią;
 • papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony;
 • pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne;
 • ceramikę;
 • wystudzony popiół;
 • kości i ości.

Nie wrzucamy:

 • żadnych surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła, resztek jedzenia, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych

 

 

 


Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XVIII/103/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice.


Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XXX/168/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XLVI/274/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice


Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwałą nr XLIV/265/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na Zapoczątkowuje pobieranie plikustronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że od dnia 15 marca 2021 r. Urząd Miejski w Krośniewicach rozpoczyna weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 02 marca 2021 r. na terenie Gminy Krośniewice zameldowanych było 8 016 osób. Ilość osób zamieszkujących na terenie gminy, wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 02 marca 2021 r. wynosiła 6 825 osób.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu Gminy Krośniewice uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.

W związku z tym mieszkańcy Gminy Krośniewice ponoszą również koszty odbioru odpadów za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

 

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego apeluję do Mieszkańców, aby sami zgłaszali się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5, wysłać pocztą lub przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieepuap.gov.pl (wymagane jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego). Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą też przeprowadzane kontrole przez osoby upoważnione.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Przypominamy!

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny."

Z poważaniem

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman


Komunikat - treść powyżej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośniewice