główna zawartość strony

.

 

Panu Wojciechowi Zdziarskiemu,
Wicestaroście Powiatu Łęczyckiego

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

Mamy

składają

Katarzyna Erdman
Burmistrz Krośniewic
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego
i jednostek organizacyjnych

 

Sławomir Kępisty
Przewodniczący RM w Krośniewicach
wraz z Radnymi, Sołtysami
i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli